Đăng ký/ đăng nhập tài khoản bằng cách nào?
  1. Đăng nhập bằng Facebook: Bạn sẽ được chuyển sang ứng dụng Facebook hoặc web để đăng nhập và sau đó trở lại game để chơi ngay
     
  2. Đăng nhập bằng Google: Bạn sẽ được chuyển sang trang đăng nhập của Google, điền email kèm mật khẩu sau đó bạn sẽ được chuyển lại game để chơi ngay.
     
  3. Đăng nhập bằng Email: Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký bằng cách tạo tên đăng nhập, nhập địa chỉ email thường dùng và mật khẩu. Sau đó bạn có thể đăng nhập và chơi game bằng tài khoản bạn vừa tạo (khuyến khích sử dụng hình thức này để bảo mật tài khoản tốt nhất).
     
  4. Đăng nhập bằng Chơi ngay: Hình thức đăng nhập này cho phép bạn chơi game ngay mà không cần đăng ký. Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng hình thức đăng nhập ở trên để có thể bảo toàn tài khoản khi mất máy hoặc cài đặt lại game.