Quên mật khẩu
  1. Nếu bạn không nhớ mật khẩu để vào game thì ở màn hình đăng ký/ đăng nhập bạn có thể bấm vào nút “Quên mật khẩu” sau đó điền email bạn đã dùng để đăng ký để nhận link reset mật khẩu. Sau khi điền email bạn sẽ nhận được thư kèm link. Bấm vào link bạn sẽ được chuyển vào giao diện reset mật khẩu. Tại đây bạn nhập mật khẩu mới và dùng mật khẩu đó để vào game.